You have completed 0% of this survey
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Проучване за целите на развитието на община Севлиево след 2020 г. - въпросник за неправителствени организации

Агенция Стратегма изпълнява договор за разработване на План за интегрирано развитие на община Севлиево за периода 2021-2027 г., възложен от община Севлиево.
Участието на гражданите, бизнеса и организациите, работещи на територията на общината ще осигури възможност за качествено планиране на приоритетни действия, които да бъдат предвидени за финансиране в рамките на ресурсните източници в периода 2021-2027 г. – публични (национални и европейски средства), местни и частни финансови ресурси.
Информацията, събрана с настоящия въпросник ще бъде използвана от екипа, разработващ плана, само и единствено за целите на анализа на социално-икономическото състояние и формулиране на визия, политики, цели и приоритети в развитието на община Севлиево. Предварително благодарим за Вашето участие!

Проучването е изцяло поверително!
Моля, отбележете отговорите, които отразяват най-точно Вашето мнение.

Анкетата съдържа 19 въпросa.